Klimatanpassning i Storbritanien - Klimatsmart Turism Turistanläggningars energi- och klimatpåverkan Klimatanpassning i Storbritanien - Klimatsmart Turism Turistanläggningars energi- och klimatpåverkan Klimatanpassning i Storbritanien - Klimatsmart Turism Turistanläggningars energi- och klimatpåverkan

Klimatanpassning i Storbritanien

Träd planteras längs med floden Tweed för att fördröja flödet så att inte samhällen nedströms översvämmas.
Foto: Tommy LIndström
Studiebesök på lantbruk utanför Edinburgh där trädplantering gjorts i klimatanpassningssyfte.
Foto: Tommy Lindström

Storbritanien är ledande i Europa inom klimatanpassning, arbetet med att anpassa samhället till ett förädrat klimat. Det finns färdiga utbildningspaket för företagare som handlar om hur de kan öka beredskapen mot exempelvis extrema väderhändelser. Det gäller både händelser som inträffar idag och händelser som kommer att bli vanliga på lång sikt, exempelvis häftiga skyfall, översvämning eller långa torrperioder. Klimatsmart Turisms projektledare deltog i en studieresa till England och Skottland.

Företagen får hjälp med att ta fram en så kallad "business resilient plan", som beskriver företagets beredskap mot yttre faktorer. Det kan till exempel handla om levetantörer, elavbrott, extermt väder, strejker, lagändringar och olyckshändelser.

Modifierad den: 02 Juni 2014     Skriv ut


Fakta om Öland
 • 80 000 gästnätter på hotell
 • 30 000 gästnätter på vandrarhem
 • 12 000 gästnätter i stugbyar
 • 450 000 gästnätter på campingar
 • 550 000 gästnätter i fritidshus
 • 80 000 gästnätter på hotell
 • 30 000 gästnätter på vandrarhem
 • 12 000 gästnätter i stugbyar
 • 450 000 gästnätter på campingar
 • 550 000 gästnätter i fritidshus
 • 80 000 gästnätter på hotell
 • 30 000 gästnätter på vandrarhem
 • 12 000 gästnätter i stugbyar
 • 450 000 gästnätter på campingar
 • 550 000 gästnätter i fritidshus
 • 80 000 gästnätter på hotell
 • 30 000 gästnätter på vandrarhem
 • 12 000 gästnätter i stugbyar
 • 450 000 gästnätter på campingar
 • 550 000 gästnätter i fritidshus

Kontaktuppgifter

Tommy Lindström, energi- och klimatrådgivare
Borgholms kommun
Epost: tommy.lindstrom@borgholm.se
Telefon 0485-880 43

Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg
Mörbylånga kommun
Epost: elvira.laneborg@morbylanga.se
Telefon 0485-477 33

Ni når oss båda två på epost info@klimatsmartturism.se

Hemsida från Internetavdelningen | Cookies