Om projektet - Klimatsmart Turism Turistanläggningars energi- och klimatpåverkan Om projektet - Klimatsmart Turism Turistanläggningars energi- och klimatpåverkan Om projektet - Klimatsmart Turism Turistanläggningars energi- och klimatpåverkan

Klimatsmart turism - vad är det?

Klimatsmart turism är ett treårigt projekt som drivs på Öland i samarbete mellan Borgholms och Mörbylånga kommuner. Projektet handlar om hur vi kan mäta påverkan på klimatet från turismnäringen och om hur turismen kan öka på ett hållbart sätt.

Se en film om Klimatsmart Turism (YouTube)

Sveriges målsättning om att dubblera omsättningen inom turismnäringen till år 2020 ska nämligen samsas med Sveriges målsättning om att minska klimatpåverkan med minst 20 % till samma år. Om detta ska fungera måste turismen växa på ett hållbart sätt, så att utvecklingen inte skadar miljö, sociala förutsättningar eller ekonomi.

Första året i Klimatsmart turism handlar om att göra en nulägesanalys. Vi ska mäta hur Öländsk besöksnäring påverkar klimatet. Vi ska ge förslag på vilka parametrar som ska mätas och hur det ska gå till. Vi ska även kartlägga hur de typiska besöksgrupperna ser ut. Det här gör vi genom att prata med och besöka besöksanläggningar på Öland.

Det andra året handlar om att sammanställa vad vi hittat och även försöka fundera ut hur framtiden kan se ut. Vi kan jämföra olika målbilder och "från bakvägen" räkna ut vilken väg som tar oss till den bästa målbilden.

Det tredje året ska projektet handla om hur vi kan säkra att våra viktiga Öländska värden finns kvar i framtiden. Stränderna, naturen och kulturen är basen i Ölandsk besöksnäring - hur kan vi använda och bevara dessa på ett hållbart sätt?

Klimatsmart turism förutsätter en tät och god dialog mellan många olika parter, inte minst bland företagarna själva. Klimatsmart turism vill stödja nätverksbyggande, kunskapshöjning och erfarenhetsutbyten mellan människor som driver företag inombesöksnäringen på Öland.

Modifierad den: 16 Maj 2013     Skriv ut


Fakta om Öland
 • 80 000 gästnätter på hotell
 • 30 000 gästnätter på vandrarhem
 • 12 000 gästnätter i stugbyar
 • 450 000 gästnätter på campingar
 • 550 000 gästnätter i fritidshus
 • 80 000 gästnätter på hotell
 • 30 000 gästnätter på vandrarhem
 • 12 000 gästnätter i stugbyar
 • 450 000 gästnätter på campingar
 • 550 000 gästnätter i fritidshus
 • 80 000 gästnätter på hotell
 • 30 000 gästnätter på vandrarhem
 • 12 000 gästnätter i stugbyar
 • 450 000 gästnätter på campingar
 • 550 000 gästnätter i fritidshus
 • 80 000 gästnätter på hotell
 • 30 000 gästnätter på vandrarhem
 • 12 000 gästnätter i stugbyar
 • 450 000 gästnätter på campingar
 • 550 000 gästnätter i fritidshus

Kontaktuppgifter

Tommy Lindström, energi- och klimatrådgivare
Borgholms kommun
Epost: tommy.lindstrom@borgholm.se
Telefon 0485-880 43

Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg
Mörbylånga kommun
Epost: elvira.laneborg@morbylanga.se
Telefon 0485-477 33

Ni når oss båda två på epost info@klimatsmartturism.se

Hemsida från Internetavdelningen | Cookies